NIRAS15 Small

Buildings

NIRAS biedt een volledig scala aan diensten onder de noemer Buildings die zijn gericht op de speciale behoeften van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Een eindproduct begint ten slotte bij het gebouw om de productie heen.

Onze experts bieden de kennis en ervaring waar u op kunt bouwen. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of om bestaande locatie, een goed draaiende productie start bij het gebouw. Onze specialisten op het gebied van architectuur, bouwkunde, draagconstructie en gebouw gebonden installaties maken het verschil als het gaat om de (brand-)veiligheid, efficiëntie, hygiënische afwerking en conditionering van de fabriek.

Het team van NIRAS ontwerpt productiefaciliteiten die efficiënte voedingsmiddelen- en drankproductie als een gestroomlijnd geheel ondersteunen met een hoge en uniforme kwaliteit. Onze oplossingen voor industriële architectuur, draagconstructies, gebouw gebonden installaties en bouwkunde zorgen voor een productie die lean is, zonder knelpunten binnen de verschillende productiegebieden.

Het behoeft geen uitleg dat onze oplossingen volledig voldoen aan de relevante nationale, EU- en Amerikaanse hygiënevoorschriften.

Onze aanpak

Onze collega’s kijken samen met onze opdrachtgevers in de eerste fase naar de mogelijke oplossingen, het benodigde budget, de beoogde planning, hieruit bepalen we het voorkeursontwerp,  brengen de risico’s in kaart en bekijken de invloed op andere projecten en de organisatie.

De opvolgende fase staat in het teken van het gedetailleerder uitwerken van de gekozen variant waarna indien nodig een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Verder reviewen we het ontwerp met de verschillende stakeholders van de opdrachtgever. Hierna verleggen wij onze blik naar de uitvoering van het project, bepalen de hygiëne maatregelen tijdens de bouw, stellen we het bestek op (3D-model,tekeningen, berekeningen en de Technische Omschrijving), maken een kostenraming en stellen de planning op.

Tijdens de realisatie van het project, kunnen er door ons o.a. de volgende ondersteuning worden geleverd. Het vertegenwoordigen van opdrachtgever (Bouwdirectie), het houden van toezicht op kwaliteit en veiligheid en het organiseren van de oplevering van het gebouw.

Nauwgezette dialoog en flexibele oplossingen

Bij NIRAS staan we altijd in nauw overleg met onze opdrachtgevers om de best mogelijke oplossingen voor hun behoeften te kunnen leveren. Het maakt niet uit of uw bedrijf een geheel nieuwe fabriek moet bouwen of een bestaande faciliteit uit wil breiden; wij zullen ervoor zorgen dat de indeling van de nieuwe gebieden wordt gepland met aandacht voor alle belangrijke factoren zodat aan al uw wensen wordt voldaan.

Dankzij de holistische projectaanpak van NIRAS houden onze experts rekening met de vele factoren bij het maken van een bouwkundig ontwerp voor uw project. Dit omvat zaken als oplossingen voor apparatuur, productiestromen, processen en mensen, vereisten voor bemanning en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Daarnaast houden onze collega’s zich ook bezig met andere factoren die relevant zijn voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals patronen van ploegendiensten, producttoevoer, omsteltijden, energievereisten, technische vereisten en nutsvoorzieningen en services. Dankzij de ervaring die onze experts hebben kunnen we ervoor zorgen dat uw bedrijf de meest efficiënte en kosteneffectieve lay-out krijgt.

Locatie van de site

De experts van NIRAS zullen u uiteraard helpen bij alle vraagstukken die verband houden met het identificeren van een geschikte locatie voor de productiefaciliteit van uw bedrijf. Op basis van de haalbaarheidsstudie vervolgen we verder met het vinden van de exacte locatie, door de behoeften van uw nieuwe project af te wegen tegen de voor- en mogelijke nadelen van potentiële locaties.

Om de geschiktheid van een locatie te bepalen, analyseren we mogelijke locaties op tal van factoren op micro- en macroniveau. Onze collega’s bestuderen alle relevante elementen, zoals de uitdagingen die bouwvergunningen met zich meebrengen, de grootte, de structurele stevigheid van het terrein, de dagelijkse gang van voertuigbewegingen, beperkingen op het gebied van geluid, beperkingen met betrekking tot het wildleven, de regionale capaciteit van de infrastructuur, de nabijheid van leveranciers en opdrachtgevers, bedrijfskosten, bouwkosten, en het potentieel voor uitbreiding en menselijk kapitaal.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de best mogelijke locatie voor zijn nieuwe faciliteit krijgt passen onze experts hun nauwgezette analytische vaardigheden toe om ervoor te zorgen dat de potentiële locatie perfect bij u en uw bedrijf past.

Duurzaamheid en circulaire economie

Bij NIRAS zijn we sterk gefocust op duurzaamheid en passen we ons project aan om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN zo goed mogelijk te volgen.

De circulaire economie is een belangrijk onderdeel van onze focus op duurzaamheid. Met betrekking tot onze services voor industriële gebouwen onderzoeken we het creëren van regeneratieve installatieontwerpen die prioriteit geven aan het aanpassingsvermogen en het hergebruik van afvalmaterialen en componenten.

Daarnaast stelt de omgeving steeds meer eisen aan productiefaciliteiten ten goede van deze omgeving. De inpasbaarheid van een gebouw is steeds belangrijker geworden en is du ook een aspect dat wij samen met de klant mee dienen te nemen in de oplossingen binnen een project.

Als groot internationaal adviesbureau beschikt NIRAS over experts op alle engineeringgebieden en kunt u rekenen op ons professionele advies inzake enig aspect van uw project. Na de oplevering is het gebouw klaar voor gebruik, maar ook daarna staan we voor u klaar voor de opvolgende engineering vraagstukken.

Neem contact op

Ruud Koetsier

Ruud Koetsier

Senior Project Manager

Apeldoorn, Netherlands

+31(0)615055413

Pim Bles

Pim Bles

Project Manager Building

Apeldoorn, Netherlands

+31615904871

Gerelateerde services