Onze eigen duurzame initiatieven

NIRAS ID3 Bil 1

Als mensenbedrijf is de eigen negatieve impact van NIRAS beperkt, maar we hebben de verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers, onze opdrachtgevers en de samenleving om in actie te komen. Lees meer over hoe wij ons inzetten om verschillende Sustainability Goals te behalen.

Onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

De belangrijkste bijdrage van NIRAS aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) is geworteld in de duizenden projecten waarin we samen met onze opdrachtgevers en partners zorgen voor een duurzame impact.

Ons werk ondersteunt onze opdrachtgevers zodat er een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de realisatie van de SDG's, zoals een lagere uitstoot van broeikasgassen, een verantwoord gebruik van hulpbronnen, het scheppen van banen, een betere gezondheid, etc.

Als mensenbedrijf is de eigen negatieve impact van NIRAS beperkt, maar we hebben de verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers, onze opdrachtgevers en de samenleving om in actie te komen. Onze belangrijkste impact heeft betrekking op de uitstoot van broeikasgassen en een duurzame consumptie.

Hieronder vindt u een overzicht van de impact van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van NIRAS:

Sdg Numbers NIRAS 3

Intern werk

Voor het interne werk van NIRAS staan vijf SDG's centraal ten einde onze negatieve impact te minimaliseren en onze bijdrage aan de SDG's te maximaliseren. Naast de vijf geselecteerde SDG's ondersteunen en stimuleren we multidisciplinaire projecten in verschillende sectoren en studieprojecten (PhD) voor innovatie.

De geselecteerde SDG's worden hieronder vermeld, inclusief de redenen waarom ze belangrijk zijn voor NIRAS, onze aanpak om ze aan te realiseren en hoe we verwachten overeenkomstig de SDG's te werken.

SDG 3 NIRAS

SDG 3: Medewerkers zijn de belangrijkste bronnen van NIRAS

NIRAS streeft actief naar het behoud van een goede mentale en fysieke gezondheid van alle medewerkers.

  • Het aanbieden van een goede fysieke werkomgeving en werkplekken
  • Het vergroten van de inspanningen om stress te voorkomen, inclusief de bewustwording van de mogelijkheden met betrekking tot flexibele werktijden en thuiswerken.
  • Het verdergaan met de financiering en de zichtbaarheid van bewegingsmogelijkheden en sociale clubs in de NIRAS-kantoren.
SDG 4 NIRAS

SDG 4: NIRAS inspireert zijn medewerkers tot een hoog competentieniveau

NIRAS zal een leven lang leren actief stimuleren en de samenwerking met onderwijsinstellingen bevorderen.

  • Het uitkiezen van relevante onderwijsinstellingen voor NIRAS om intern en extern mee samen te werken en samenwerkingen te bevorderen.
  • De implementatie van een nieuw Learning Management System (LMS) om continu leren in projecten te ondersteunen.
  • Een speciaal fonds voor specifieke competentieontwikkeling
SDG 5 NIRAS

SDG 5: Bij NIRAS dragen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers gelijk worden behandeld

De focus van NIRAS ligt daarom op gelijke kansen en beloning, ongeacht geslacht.

  • Overzicht van betalingsstatistieken voor mannen en vrouwen.
  • Bevorder rolmodellen en bied mentormogelijkheden aan vrouwen die leiders willen worden.
  • Het zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in ons talentenprogramma en bij andere educatieve activiteiten.
  • Het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe vormen van management, bijvoorbeeld shared management.

 

 

SDG 12 NIRAS

SDG 12: NIRAS verplicht zich om het gebruik van hulpbronnen te verminderen

NIRAS stelt eisen aan de inkoop die gericht is op groen inkopen en het minimaliseren van afval. 

NIRAS heeft een beleid ontwikkeld met eisen ten aanzien van de inkoop die momenteel worden geïmplementeerd. Dit omvat initiatieven zoals het minimaliseren van vervoer per vliegtuig, voedselverspilling, hergebruik van IT-apparatuur en meubilair en andere initiatieven.

SDG 13 NIRAS

SDG 13: NIRAS heeft een verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen

NIRAS streeft ernaar in 2030 CO2-neutraal te zijn in scope 1 en 2. Momenteel wordt gewerkt aan een gedetailleerd actieplan om de CO2-neutraliteit voor NIRAS te realiseren.

CO2-neutraliteit wordt vooral bereikt door de ombouw van gasboilers naar warmtepompen en door over te schakelen van fossiele naar elektrische auto's.

NIRAS rapporteert over scope 3 in de klimaatrekeningen en heeft in samenwerking met onze leveranciers initiatieven gelanceerd om de scope 3-footprint te verkleinen (zie SDG 12). De NIRAS-doelstellingen zullen jaarlijks worden herzien. 

Vragen over onze doelstellingen?

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21