Een uniek concept samen met Lely

Lely Orbiter Processing 1 Small

Kleinschalig in de zuivel

9 februari, 2020
  • Land: Nederland
  • Cliënt: Lely Orbiter
  • Industrie: Zuivel
  • Soort project: Process en Packaging

Samen met het familiebedrijf Lely ontwikkelde NIRAS Nederland de ‘Lely Orbiter’. Het idee om een kleinschalige zuivelfabriek te ontwikkelen ontstond al jaren geleden. De wens om direct op de boerderij unieke melk te kunnen produceren naar de hedendaagse norm werd daarbij het uitgangspunt. 

Nu, na een geslaagde pionier en vele leermomenten, zijn er meerdere boeren die volgen met het verwerken en bottelen van authentieke en bovendien traceerbare melk.

Mijn Melk is mijn melk

Dankzij de Lely Orbiter heeft een boer de mogelijkheid om zelf de melk van zijn koeien te verwerken, te verpakken en op de markt te brengen. Dit maakt melk weer uniek en een bijna ambachtelijk. Daarnaast is er met het ontwerp rekening gehouden met traceerbaarheid doordat de melk verwerkt en gebotteld kan worden per melking, de koe wordt daarvoor uitgelezen middels een chip. Dit betekent dat er per fles te traceren is van welke koe de melk afkomstig is. Op deze manier kunnen ook de verschillende smaken geborgd worden. De melk per koeienfamilie, en dus ook de typerende leefwijze van die koeien, heeft namelijk iedere keer een andere smaak en de consument proeft dat.

‘Waarde bieden’ dat is eigenlijk waar het gehele idee om draait. Een eindproduct leveren dat bijna zijn ware gezicht had verloren. Melk komt van de koe, van de hardwerkende boer en van het landschap dat de smaak kan beïnvloeden. En omdat de consument en de markt om kwaliteit vraagt zijn ook daarin de nodige eisen in vervuld.

Kwaliteit en kwantiteit

De Lely Orbiter is speciaal ontwikkeld om kwaliteit te kunnen leveren met kleine hoeveelheden toevoer van koemelk en voldoet dan ook aan de hoogste voedselveiligheidsnormen. Direct na het melken van de koe, door de melkrobot, wordt de melk afgekoeld tot 4 graden Celsius. Vervolgens volgt het systeem de verwerkingsstappen. Het systeem draait continue, dus de gehele dag en de gehele week, hierdoor is capaciteit ook verzekerd. Zelfs ondanks het kleinschalige karakter.

Verkrijgbaarheid

Dankzij de gesloten opstelling van het systeem en het feit dat er slechts enkele fases in de verwerking zijn, zijn zowel de melkkwaliteit als de voedselveiligheid gegarandeerd. Er zit nu eenmaal weinig tijd tussen het melken en de verwerking. Daarnaast kan de boer ervoor zorgen dat ook zijn distributie weinig tussenstappen kent. Dit gegeven ligt eigenlijk buiten de invloed van NIRAS Nederland en Lely, maar draagt daardoor niet minder bij aan het idee dat de bedrijven hadden. Het bieden van kwalitatief goede melk, die authentiek is en ‘zo van de koe’.

Dit biedt niet alleen kansen in het concept, maar ook kansen in de letterlijke waarde van het product. De boer kan zijn inkomsten verhogen door het vermarkten zelf in handen te houden. NIRAS Nederland en Lely denken daar graag in mee en bieden het ‘Mijn Melk’ concept als kapstok als het gaat om merknaam en look-and-feel.

Voor meer informatie en inspiratie over de eerste succesvolle boerderij verwijzen we u graag naar Mijn Melk of naar de contactknop onderaan deze pagina.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Jeroen van Lunsen

Jeroen van Lunsen

Managing Director

Rosmalen, Netherlands

+31610925617

Zie ook: