Serialisatie farma

Pharma Small

Implementatie van serialisatie met aggregatie. Een verpakkingslijn die voldoet aan alle wensen en verplichtingen.

2 februari, 2020
  • Land: Nederland
  • Industrie: Farmacie
  • Soort project: Packaging

In de farmaceutische industrie wordt er zorgvuldig omgegaan met productie en daarbij het verpakken van de eindproducten. Mede dankzij vernieuwde wetgeving, maar ook vanuit de consumentenbehoefte, verbeterde onze opdrachtgever, een grote farmaceut, de wijzen van verpakken.

NIRAS Nederland raakte betrokken dankzij de uitgebreide ervaring met verpakkingslijnen en realiseerde samen met de opdrachtgever en verschillende leveranciers een serialisatie met aggregatie project.

Intensieve ontwerpfase

In het begin van het project zijn de verschillende (wettelijke) eisen, de huidige situatie en de complexiteit van elementen in kaart gebracht. Hierop volgend is er gekeken naar verschillende keuzemogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld de verpakkingslijn en de bestaande machines onder de loep genomen. De vraag was hierbij of machines geschikt gemaakt of geheel vervangen dienden te worden.

Daarnaast is er tijdens de ontwerpfase gekeken naar waarborging van print- en controlekwaliteiten volgens GS1 en ISO 15415, variabelen en foutgevoeligheden van mens en machine in het productieproces. Wat gebeurt er met de resultaten van het serialiseren als veranderingen bewust worden aangebracht of zich simpelweg voordoen? Dit om de meest optimale integratie van IT infrastructuur (serialisatie, aggregatie) in machines van derden te bewerkstelligen.

Verder zijn de wettelijke eisen, één van de aanleidingen van het project, in de ontwerpfase geborgd.

NIRAS als verbinder

Een belangrijk gegeven om in het achterhoofd te houden is dat er tijdens het project evenveel tijd en aandacht besteed dient te worden aan het mechanische stuk, als aan de programmering. Dit om zwakke elementen in een lijn te voorkomen. Beiden onderdelen werden ontworpen en gerealiseerd vanuit zeer verschillende disciplines. Onze collega van NIRAS zorgde er tijdens het project voor dat deze disciplines elkaar begrijpen, aanvullen en zelfs versterken.

Het stellen van de juiste vragen en het schetsen van verschillende scenario’s is ook na de ontwerpfase belangrijk. Zelfs bij de realisatie, of delen daarvan, is testen en aanpassen van belang. Onze collega nam ook hier de verbindende rol op zich tussen leveranciers, de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Na de realisatie werd ook de commissioning mee opgepakt om ervoor te zorgen dat het project een goede doorloop kreeg naar de praktijk.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Jeroen van Lunsen

Jeroen van Lunsen

Managing Director

Rosmalen, Netherlands

+31610925617

Zie ook: